GERİ DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİ

GERİ DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİ

Kaynakta Ayırarak Toplama;  Değerlendirilebilir nitelikli atıkların oluştukları kaynakta...

E-ATIK NEDİR?

E-ATIK NEDİR?

E-Atık (elektrikli ve elektronik malzemelerden oluşmuş atık) küresel olarak elektronik...

E-ATIK YÖNETİMİ

E-ATIK YÖNETİMİ

E-ATIK TOPLAMANIN AMACI E-atıklar metal, plastik, cam vb. ürünleri içerdiği gibi, doğru...

E-ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI

E-ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI

Bölüm A Bu bölümde birinci sütunda Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar (WEEE)...

GERİ DÖNÜŞÜM NEDİR?

GERİ DÖNÜŞÜM NEDİR?

Tabii kaynakların sınırsız olmadığı, dikkatlice kullanılmadığı takdirde bir gün bu kaynakların...

 • GERİ DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİ

  GERİ DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİ

 • E-ATIK NEDİR?

  E-ATIK NEDİR?

 • E-ATIK YÖNETİMİ

  E-ATIK YÖNETİMİ

 • E-ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI

  E-ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI

 • GERİ DÖNÜŞÜM NEDİR?

  GERİ DÖNÜŞÜM NEDİR?


Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

E-ATIK YÖNETİMİ

E-ATIK TOPLAMANIN AMACI

E-atıklar metal, plastik, cam vb. ürünleri içerdiği gibi, doğru yönetilmediklerinde, genel olarak basılı devre kartları, bataryalar, civalı switchler, CRT' ler (katot ışınlı tüpler) gibi e-atık sınıfındaki bazı materyallerde yer alan kurşun, baryum, kadmiyum, civa, krom, fosfor vb. bileşenleri ile çevre ve insan sağlığına ciddi etki oluşturabilecek tehlikeli ya da toksik maddeler ve alev geciktiricilerin toprak, hava ve suya salınımları söz konusu olacaktır. Bu türdeki atıkların yönetimindeki temel amaç, elektronik atıkların miktarındaki artışın tekrar kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım ya da bertaraf yöntemleri ile azaltılarak, zararlı etkilerinin minimize edilmesidir.

 E-ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Avrupa Birliği (AB) Yeni Atık Yönetimi: AB Çevre Ajansına göre her yıl sadece AB’de 1.3 milyar ton atık atılmaktadır. Bunun 40 milyon tonu tehlikeli ve 700 milyon tonu da tarımsal atıktır. Bu da yılda kişi başına 3.5 ton katı atık anlamına gelmektedir. OECD'ye göre 1990–1995 döneminde Avrupa'da yaratılan atık miktarı %10 artmıştır. Katı atıkları yok etmek için ya atıklar fırınlarda yakılmakta ya da dolgu alanlarına boşaltılmaktadır (%67). Fakat her iki yöntemde çevresel sorunlar yaratmaktadır. Arazi dolgusu her geçen gün değerli sahaları işgal etmektedir. Aynı zamanda da hava, su ve toprak kirlenmesine de neden olabilmektedir. Atıkları yakma sonunda çıkan ve atmosfere karışan karbon dioksit (CO2), metan (CH4) gazları, su ve toprağa karışan kimyasal maddeler ve tarım/böcek öldürücü ilaçlar da önemli sorun yaratmaktadır. 2020 yılında OECD'nin tahminlerine göre dünya 1995 yılına göre %45 daha fazla atık üretecektir. Eğer bu artış eğilimi durdurulmaz ise dünya da atıklar içinde yüzmeye/batmaya başlayabiliriz. AB'de atık önleme ve yönetimi Çevre Programları içinde en önemli ilk dört öncelik içindedir. AB yeni atık önleme inisiyatifi, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilir tüketim modellerine doğru kaymayı teşvik etmektedir. AB'nin atık yönetiminde üç kaide vardır:

a. Atıkları Önleme: Atık yönetiminin anahtar faktörüdür. Eğer başta yaratılan atıkların miktarı ve bu atıkların tehlikeli madde içerikleri üretilen ürünlerde azaltılabilirse, bunların yok edilmesi otomatikman basitleşecektir. Atık önleme üretim metotları geliştirme ile yakın ilişkilidir ve tüketicilerin daha az ambalaj içeren daha yeşil ürünlere yönelmesinden etkilenir.

b. Geri Kazanım ve Tekrar Kullanım: Eğer atıklar önlenemiyorsa, bu malzemelerin çoğu kazanılıp geri dönüştürülmelidir. Çevresel etkileri azaltmak için AB ambalaj atıkları, hurda araçlar, piller, elektrik-elektronik atıklar konularına öncelik vermektedir. Birçok AB ülkesinde atık toplama, tekrar kullanma, geri dönüşüm ve yok etme konularında kanunlar çıkarılmıştır.

c. Nihai Atık Yok Etmeyi Geliştirme ve Gözlemleme: Eğer atıklar geri dönüştürülmez veya yeniden kullanılmazsa, emniyetli bir şekilde yakılmalı veya gömülmelidir. Bu her iki yönteminde çevreye birçok zarar verme olasılığı vardır. AB son zamanlarda gömme ile ilgili çok katı kurallar koymuştur. Bu kurallar lastiklerin gömülmesini engeller ve biyolojik bozuşabilir atık miktarlarını azaltma hedefler. Ayrıca yakıcılardan çıkan duman emisyonları da sınırlandırılmıştır. AB insan sağlığına zararlı dioksin, asit gazlar (azot oksitler, sülfür oksitler) ve hidroklorik asit emisyonlarını azaltmak istemektedir.

Kamu ve çevre sağlığının ve kaynakların korunması için e-atıkların yönetimini sağlamak amacı ile toplama, taşıma, yeniden kullanılabilir özellikteki eşyaların tamir ve bakımlarını yapma, bütün olarak yeniden kullanıma uygun olmayan eşyaların veya bunların parçalarının elleçleme veya mekanik yöntemler ile kırma, öğütme, ayrıştırma, tür ve kalite sınıflandırmasını yapma, geri dönüşüm ile elde edilemeyecek e-atık sınıfındaki materyallerin geri kazanım işlemlerine tabi tutulması ve bunun da mümkün olmaması durumunda bertarafı için gerekli tüm işlemleri yürütülmesi uzman ve yetkili bir organ tarafından yapılmalıdır.

Geri dönüşümlü malzemenin, toplama, taşıma, işleme ve pazarlama maliyetlerinin karşılanabilmesi için yeteri derecede ekonomik değeri olması veya bu maliyetleri üstlenecek bir organın bulunması gerekir. CRT' lerin geri dönüşümü esnasında oluşan maliyet emtia değerini aşmaktadır, bu durum bu ürün türünün geri dönüşümü işini cazip olmaktan çıkarmakta, bu sektördeki girişimci sayısının artışını engellemektedir.

Tüketici elektroniği içerisinde yer alan malzemelerden sadece metaller için etkin maliyet süreçleri geliştirilmiş olup, diğer elektronik içerikli bileşenlerin geri dönüşümü için altyapı hala inşa edilmektedir. Bu güne kadar bir çok elektronik atık ve hurda metal ayrıştırmasını ve işlemesini yapan geri dönüşümcüler prensip olarak kamu ve özel kuruluşların kullanım ve üretiminden kaynaklanan büyük ölçekli kaynakları üzerinde yoğunlaşmışlardır.

Ticari alanlardan elde edilebilecek elektronik atıkların geri dönüşümü, toplama ve taşıma maliyetlerinin toplam atık miktarına bağlı olarak ciddi farklılıklar oluşturmasından ötürü, evsel kullanımdan kaynaklanan elektronik atıkların geri dönüşümü işinden  daha kârlı olduğu düşünülmektedir. Ancak çoklu noktadan toplama işi ve e-atık içerisinde yer alabilecek metal ve değerli metal içerikleri yine bu bu atık türü içerisinde yer alabilecek ve ekonomik değerce çok düşük olan diğer bileşenlerin geri dönüşüm maliyetlerini düşürmektedir.

Yerel yönetimler e-atıkların yönetiminde finansal anlamda maliyetlerin paylaşımı hususunda desteklenmelidir. E-atık geri dönüşüm maliyetleri mevcut evsel ve endüstriyel kaynaklı tehlikeli atıklar, tehlikesiz ve inert atıklar, tıbbi ve özel atıklar ve ambalaj atıkları bütçelerinde absorve edilemezler. 

Tüketici satın alma alışkanlıklarını değiştirerek, tekrar kullanım ve geri dönüşüm ile e-atıkların çevresel etkilerini azaltabilir. Yeni alınacak ürün yerine ürünü donanımsal ya da uygun ise yazılımsal olarak güncelleyerek ya da tamir ederek toplam e-atık miktarındaki artış engellenebilir. Elektronik eşya, mevcut ihtiyaçları karşılayamaması durumunda mümkünse başka bir kullanıcının kullanımına sunulmalıdır. Bu durum eşyanın kullanım ömrünü uzattığı gibi okul ve toplum kuruluşları gibi alanlarda faydalı bir destek konusu olabilir.

cep telefonu

''Kuşadası Derici Mustafa Gürbüz Anadolu Lisesi Tubitak Araştırma Projesi''
viagra buy cialis online viagra